• hlev v Podkorenu;
  • dograditev hleva pri Dolencu v Vrbnjah…
  • hlev na Dovjem
  • obnova in dograditev senika v Hlebcah
  • izdelava požarnega bazena (Dolenc Vrbnje)
  • izdelava gnojnih jam

Kmetijski objekti Kmetijski objekti