• obnova pokopališkega zidu na Bl. Dobravi;
  • obnova temeljev – fasade na cerkvi na Blejski Dobravi;
  • izgradnja žarnega zidu na pokopališču v Begunjah;
  • izgradnja jezu in struge v Krnici;
  • izgradnja cest, vodovodov, mostov, plinovodov, kanalizacije…
  • namestitev biološke čistilne naprave
  • gradnja hidroelektrarne v Krnici...
  • izdelava kamnitih opornih zidov

drugo drugo drugo
drugo drugo drugo
drugo drugo drugo
drugo drugo drugo
drugo drugo drugo
drugo drugo drugo
drugo